Odstoupení od smlouvy

Kupující – fyzická osoba nepodnikatel - má právo dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy, a to do 60 dnů od převzetí zboží.
Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího bez udání důvodu se děje tak, že kupující tento svůj úmysl sdělí prodávajícímu nejpozději v poslední den, ve kterém tak lze učinit. Může tak učinit telefonicky, písemně či osobně.

Adresa pro odstoupení od kupní smlouvy:

4kids, s.r.o.
Všechromy 75
251 63 Strančice